Taaltest
 
 
Nadat je op het antwoord van je keuze hebt geklikt, wordt het antwoord verwerkt en het resultaat getoond.
 

Correct!Incorrect!

Selecteer taal

Zoeken

Cultuurverschillen

Natuurlijk hebben we tijdens de trainingen ook oog voor verschillen in cultuur. Dus je leert niet alleen hoé je iets zegt in het Nederlands, maar ook wát je zegt in een bepaalde situatie.