Nieuws

 

Al meer dan 3000 mensen hebben de taal- en cultuurtoets op de site van Plezier in taal gedaan! Binnenkort komt er op deze site nog een uitgebreide toets te staan, waarmee je gratis je taalniveau kunt testen. Als je klaar bent met deze toets kun je zien welke aspecten van de grammatica en van de pragmatiek (hoe zeg je iets?) je niet meer zo goed weet. Je kunt hier direct iets aan doen door voor een paar euro een les over dit onderwerp te kopen. Je koopt alleen dat wat je nodig hebt. Iedere les bestaat uit theorie en interactieve oefeningen, en elk onderwerp wordt vanaf de basis tot op een hoog niveau behandeld. De lessen worden opgevrolijkt met plaatjes, fotootjes, dialogen en hier en daar een grapje: precies dat wat mijn cursisten al meer dan 20 jaar zo nuttig en leuk vinden.

Als voorproefje vind je hier een stukje uit de les 'Mag ik misschien even iets vragen?':

* We hebben maar één kind.

Met de klemtoon op één en niet op ‘maar’. -  Het woord dat de klemtoon (emphasis) krijgt in de zin is steeds rood gemaakt. -

Maar + getal (met klemtoon) = niet meer dan.

Deze regel is nogal subtiel en het is logisch dat dit vaak fout wordt gedaan. Bovendien gebruik je in sommige talen, zoals het Engels, hetzelfde woord voor maar, alleen en alleen maar (just, only).

We hebben alleen één kind. (foute zin)

In deze zin moet je alleen dus vervangen door maar: We hebben maar één kind.

Nog een paar voorbeelden:

We zijn maar twee dagen in Parijs geweest.   
Ons huis heeft maar één balkon.         
Mijn vriendin blijft  maar vier dagen.   
Ik drink maar tien kopjes koffie per week.   
Nederland heeft maar 17 miljoen inwoners.   
Ik eet maar drie boterhammen per dag.   
We hebben  maar één kat.    


Selecteer taal

Zoeken

Cultuurverschillen

Natuurlijk hebben we tijdens de trainingen ook oog voor verschillen in cultuur. Dus je leert niet alleen hoé je iets zegt in het Nederlands, maar ook wát je zegt in een bepaalde situatie.

Meer weten?

Ik stel het zeer op prijs als je contact met mij opneemt. Vul hiervoor het contactformulier in. Je kunt me ook bellen op nummer 06-16 51 00 78.