Intake en eindevaluatie

Voor aanvang van elke taaltraining van Plezier in taal wordt er met iedere deelnemer een intaketest en/of  intakegesprek van een uur gehouden. Dit is nodig om de training precies te kunnen afstemmen op de wensen van de cursist en het bedrijf. Ook wordt het instapniveau bepaald aan de hand van het Common European Framework of Reference (EFR). U ontvangt een uitgebreid intakeverslag. Aan het eind van de training vindt een evaluatie plaats door de cursist en door de docent en ontvangt u een eindverslag met daarin opgenomen de eindresultaten volgens het EFR. Na afloop van de training krijgt de deelnemer een certificaat.


Selecteer taal

Zoeken

Test je kennis

Hoeveel weet je al van de Nederlandse taal?

28 vragen over de Nederlandse taal en cultuur.

Klik hier voor de taaltest

Klik hier om je kennis te toetsen.

Cultuurverschillen

Natuurlijk hebben we tijdens de trainingen ook oog voor verschillen in cultuur. Dus je leert niet alleen hoé je iets zegt in het Nederlands, maar ook wát je zegt in een bepaalde situatie.

Meer weten?

Ik stel het zeer op prijs als je contact met mij opneemt. Vul hiervoor het contactformulier in. Je kunt me ook bellen op nummer 06-16 51 00 78.