• Is het: ‘ik gaa’ of ‘ik ga’?
 • Is ‘we huuren’ goed gespeld?
 • Welke pluralis hoort bij ‘boom’?
 • Welke pluralis hoort bij ‘bom’?
 • Is het: ‘verhuizen’ of ‘verhuisen’?
 • ‘Ik blijf’ en ‘wij blij……’
 • Welke pluralis hoort bij ‘maand’: manden of maanden?

 

Les 2 Hoe spe(e)l je dat?
De spelling

Inhoud:

-     Uitleg van in deze les gebruikte grammaticale termen + voorbeelden.

 

-     Klinken de vocalen hetzelfde? Luister ook naar het audio file dat bij de
    oefeningen hoort.

 

-     Open/gesloten syllabes.

 

-     Diftongs (au, ie, ei, …..).

 

-     Speciale vocalen: e, ij.

 

-     Speciale consonanten:f-v, s-z.

 

-     7 Uitstekende oefeningen + toets.

 

-     Veel voorbeelden.

-   15 Pagina's + audio file; ook geschikt voor iPad.

 

Voor wie?

Deze les is geschikt voor jou als je:

 • Nederlands kunt lezen (vanaf niveau A2);
 • op een leuke en interessante manier je taalniveau wilt verbeteren;
 • het examen Nederlands als Tweede taal (NT2) wilt doen;
 • dit examen al gehaald hebt maar toch nog je kennis van het Nederlands wilt opfrissen;
 • het NT2-examen niet wilt doen, maar gewoon interesse hebt in de Nederlandse taal.

Selecteer taal

Zoeken

Cultuurverschillen

Natuurlijk hebben we tijdens de trainingen ook oog voor verschillen in cultuur. Dus je leert niet alleen hoé je iets zegt in het Nederlands, maar ook wát je zegt in een bepaalde situatie.