Taal- en cultuurtest Nederlands

Hoe goed is je Nederlands al? Deze gratis 'Self Assessment Test' van Plezier in taal bestaat uit 28 vragen. In de test komt bijna de hele Nederlandse grammatica aan bod en er zijn ook een paar vragen bij over pragmatiek, oftewel: hoe zeg je iets in het Nederlands? Aan het eind van de test zie je hoeveel vragen je goed hebt beantwoord en dat niet alleen ... Als je je niveau graag wilt verbeteren, kijk dan even naar de speciaal voor jou aanbevolen lessen. Voor een paar euro per les kun je die lessen downloaden die je nodig hebt.

Je kunt onder ‘Lesmateriaal’ alle 26 lessen vinden die corresponderen met de vragen van deze test: 22 lessen over een grammaticaal onderwerp en 4 over pragmatiek.

Let goed op de instructie bij de vragen! Er zijn twee types:

1. Bij de eerste 17 vragen lees je de instructie: 'Wat is fout?'. Dit betekent dat er 3 zinnen goed zijn en 1 fout. Je moet dus de foute zin kiezen.

2. Vanaf vraag 18 tot het eind van de test is de instructie: 'Wat is goed?'. Nu zijn er 3 zinnen fout en 1 goed. Je moet dus de goede zin kiezen.

Om een goede indruk te krijgen van je taalniveau is het belangrijk dat je gewoon doorgaat met de test als je een paar fouten maakt in het begin. Bijna de hele Nederlandse grammatica komt aan de orde en het is niet zo dat de vragen aan het begin van de test het gemakkelijkst zijn. Het is goed mogelijk dat je de vragen die later komen wel goed kunt beantwoorden.

Nieuw! Onder elke vraag staat Uitleg. Wanneer je hier op klikt, krijg je niet alleen het goede antwoord te zien maar ook een uitgebreide uitleg.

Veel succes en veel plezier!

 


Selecteer taal

Zoeken

Cultuurverschillen

Natuurlijk hebben we tijdens de trainingen ook oog voor verschillen in cultuur. Dus je leert niet alleen hoé je iets zegt in het Nederlands, maar ook wát je zegt in een bepaalde situatie.