• Waarom is het een oud koffiehuis maar een oude gracht?
  • Waarom is het een zilveren ring en niet een zilvere ring?
  • Is het een heel dag, een heele dag of een hele dag?
  • ‘Rust in de tent’, naar een oud Joods verhaal.

 

 

 

 

 

 

 

Les 3 Een oud kofiehuis aan de Oude Gracht

 Het adjectief

Inhoud:

-     Overzicht van de gebruikte grammaticale termen + voorbeelden.

-     Wanneer krijgt het adjectief een –e, wanneer – en en wanneer niets?

-     De spelling van het adjectief.

-     Vier oefeningen waaronder twee leuke verhaaltjes.

-   13 Pagina's; ook geschikt voor iPad.

Voor wie?

Deze les is geschikt voor jou als je:

  • Nederlands kunt lezen (vanaf niveau A2);
  • op een leuke en interessante manier je taalniveau wilt verbeteren;
  • het examen Nederlands als Tweede taal (NT2) wilt doen;
  • al geslaagd bent voor dit examen maar toch nog je kennis van het Nederlands wilt opfrissen;
  • het NT2-examen niet wilt doen, maar gewoon interesse hebt in de Nederlandse taal.

Selecteer taal

Zoeken

Cultuurverschillen

Natuurlijk hebben we tijdens de trainingen ook oog voor verschillen in cultuur. Dus je leert niet alleen hoé je iets zegt in het Nederlands, maar ook wát je zegt in een bepaalde situatie.