• Wat is het verschil tussen: je-jij, ze-zij, we-wij?
 • Is ‘Hun hebben het gedaan’ goed?
 • Ik ga met hen(ze) naar Artis.
 • Hij is fantastisch, die film!
 • Je mag hier niet roken.
 • Goede oefeningen en veel dialogen, zoals:
  ‘Een beginnende romance?’

 

 

 

 

 

 

 

Les 4 Ik weet het

Het pronomen als subject en object

Inhoud:

-     Overzicht van de gebruikte grammaticale termen + voorbeelden.

-     Welke vorm van het pronomen moet je gebruiken: met klemtoon (emphasis)
    of zonder?

-     Verba + het als direct object, zoals: ‘Ik weet het’, ‘Ik probeer het’.

-     Hen, hun, zij of ze?

-     Het pronomen in het algemeen gebruikt.

-     Welk pronomen gebruik je voor dingen?

-   11 Pagina's; ook geschikt voor iPad.

Voor wie?

Deze les is geschikt voor jou als je:

 • Nederlands kunt lezen (vanaf niveau A2);
 • op een leuke en interessante manier je taalniveau wilt verbeteren;
 • het examen Nederlands als Tweede taal (NT2) wilt doen;
 • dit examen al gehaald hebt maar toch nog je kennis van het Nederlands wilt opfrissen;
 • het NT2-examen niet wilt doen, maar gewoon interesse hebt in de Nederlandse taal.

Selecteer taal

Zoeken

Cultuurverschillen

Natuurlijk hebben we tijdens de trainingen ook oog voor verschillen in cultuur. Dus je leert niet alleen hoé je iets zegt in het Nederlands, maar ook wát je zegt in een bepaalde situatie.