• Wat is goed: ‘die kaas’ of ‘deze kaas’?
  • Is het deze boekof dit boek?
  • Is het deze meisjeof dit meisje?
  • Is het die meisjeof dat meisje?
  • Wat is this one en that one in het Nederlands?

 

 

 

 

 

Les 5 *Geeft u me die kaas maar. - Deze?

Het pronomen demonstrativum

Inhoud:

-     Uitleg van in deze les gebruikte grammaticale termen met voorbeelden.

-     Een duidelijke uitleg plus een trucje om de vormen van dit pronomen uit elkaar
te kunnen houden, zodat je nooit meer vergeet of je deze, die, dit of dat moet
gebruiken.

-     Goede voorbeelden en twee oefeningen.

-   6 Pagina's; ook geschikt voor iPad.

Voor wie?

Deze les is geschikt voor jou als je:

  • Nederlands kunt lezen (vanaf niveau A2/B1);
  • het examen Nederlands als Tweede taal (NT2) wilt doen;
  • dit examen al gehaald hebt maar toch nog je kennis van het Nederlands wilt opfrissen;
  • het NT2-examen niet wilt doen, maar gewoon interesse hebt in de Nederlandse taal;
  • op een leuke en interessante manier je taalniveau wilt verbeteren.

Selecteer taal

Zoeken

Cultuurverschillen

Natuurlijk hebben we tijdens de trainingen ook oog voor verschillen in cultuur. Dus je leert niet alleen hoé je iets zegt in het Nederlands, maar ook wát je zegt in een bepaalde situatie.