Nederlands op de werkvloer

In je eigen taal ben je helemaal vertrouwd met de termen op je vakgebied. Bereid je voor op je nieuwe baan door je te verdiepen in de taal die op de Nederlandse werkvloer gebruikt wordt.

 

Bij Plezier in taal kan een functiegerichte training voor beginners er zo uitzien als de cursus voor verpleegkundigen uit Zuid-Afrika, Groot-Brittannië en Schotland die ik een aantal jaren geleden gegeven heb:

 

Ik heb met de cursisten eerst een paar veel voorkomende zinnetjes geoefend. Door de juiste zinnen te kiezen, konden de cursisten al snel wat Nederlands spreken tijdens de les en kregen ze direct al complimenten van de Nederlanders om hen heen: altijd goed voor het zelfvertrouwen. Verder maakten we gebruik van een goede interactieve lesmethode. Om grammatica en/of idioom duidelijk te maken, bedacht ik ter plaatse dialoogjes die betrekking hadden op de situatie van de cursisten. Daarnaast oefenden we het vocabulaire dat de cursisten nodig hadden voor hun werk. Het ziekenhuis had ons veel materiaal, zoals bijvoorbeeld anamnese-formulieren, gegeven dus dat kwam goed van pas. Daarna speelden we praktijksituaties na. De cursisten waren enthousiast en de sfeer was heel ontspannen tijdens de les. Dit draagt er altijd toe bij dat het leerproces goed verloopt. De verpleegkundigen konden na een intensieve taaltraining van een paar weken in het Nederlands communiceren met hun patiënten. Na twee maanden hebben ze nog een vervolgcursus gedaan om hun schrijfvaardigheid te verbeteren.

 

Meer weten? Kijk dan even bij cursusinformatie of neem contact met mij op.

 

 

 


Selecteer taal

Zoeken

Cultuurverschillen

Natuurlijk hebben we tijdens de trainingen ook oog voor verschillen in cultuur. Dus je leert niet alleen hoé je iets zegt in het Nederlands, maar ook wát je zegt in een bepaalde situatie.

Meer weten?

Ik stel het zeer op prijs als je contact met mij opneemt. Vul hiervoor het contactformulier in. Je kunt me ook bellen op nummer 06-16 51 00 78.