Intake en eindevaluatie

Voor aanvang van elke taaltraining van Plezier in taal wordt er met iedere deelnemer een intaketest en/of  intakegesprek van een uur gehouden. Dit is nodig om de training precies te kunnen afstemmen op de wensen van de cursist en het bedrijf. Ook wordt het instapniveau bepaald aan de hand van het Common European Framework of Reference (EFR). U ontvangt een uitgebreid intakeverslag. Aan het eind van de training vindt een evaluatie plaats door de cursist en door de docent en ontvangt u een eindverslag met daarin opgenomen de eindresultaten volgens het EFR. Na afloop van de training krijgt de deelnemer een certificaat.


Select language

Search

Test your knowledge

How good is your Dutch?

28 questions on Dutch language and culture

Klik hier voor de taaltest

Click here to test your knowledge.

Cultural differences

During the lessons we are, of course, sensitive to cultural differences. It is often not just a question of how you say something, but what you say in which situation!

More information?

If you are interested in any of the Plezier in taal courses, please send an email to mail@plezierintaal.nl or call me on 06 (31) 16 51 00 78 for further information.