5

Met een paranoïde blik keek Ethan naar de klapdeuren van het restaurant en besloot via de achterdeur naar buiten te gaan.

-        Ik heb haast Aaron. Ik heb nog heel veel te doen. Ik spreek je wel.
-        Ethan, neem de doos mee! Die moet zo snel mogelijk afgeleverd worden.
-        Ja, natuurlijk.
 
Ethan was bang en zijn tanden klapperden. Dat gevoel kwam terug. Het gevoel van onmacht dat Ursula in hem had achtergelaten. Ondanks de harde indruk die Ethan gaf aan mensen, was hij een zachte persoon die makkelijk gekwetst kon worden. Ursula had het weinige vertrouwen dat hij had kapot gemaakt. En nu was het voor hem moeilijk om zich open te stellen. Zelfs voor Aaron.
Hij kon het idee niet uitstaan dat Aaron zijn zwaktes kende. Hij was altijd een man geweest die niet geliefd was en dat kon hij wel accepteren, maar Aaron maakte hem gevoelig en dat kon hij niet verdragen.
 
Hij verliet het restaurant via de achterdeur. Buiten stond zijn auto. Hij stak zijn sigaar weer aan, deed het portier van de auto open, startte de motor  en zette de radio aan. Al Di Meola speelde Mediterranean met Paco Pena en John McLaughlin. Hij zat achter het stuur zonder te bewegen en keek naar buiten. Een pijnlijke prik stak in zijn hart. Hij begon te rijden en de wind kwam via het raam binnen terwijl hij in de warme nacht wegreed.
 
Hij verdween in de verte in zijn trouwe oude auto.


Selecteer taal

Zoeken

Test je kennis

Hoeveel weet je al van de Nederlandse taal?

28 vragen over de Nederlandse taal en cultuur.

Klik hier voor de taaltest

Klik hier om je kennis te toetsen.

Cultuurverschillen

Natuurlijk hebben we tijdens de trainingen ook oog voor verschillen in cultuur. Dus je leert niet alleen hoé je iets zegt in het Nederlands, maar ook wát je zegt in een bepaalde situatie.

Meer weten?

Ik stel het zeer op prijs als je contact met mij opneemt. Vul hiervoor het contactformulier in. Je kunt me ook bellen op nummer 06-16 51 00 78.